Nye afskrivningsregler, nye muligheder

Paragraf.jpg

Af Peter Krog Ellebye, ledende regnskabsanalytiker i Andelskassen

Tidligere på året blev der indført nye fordelagtige afskrivningsregler, der blandt andet er resultatet af et politisk ønske om, at danske virksomheder fremrykker investeringer i den grønne omstilling.

Gik man i forvejen med overvejelser om at foretage nyanskaffelser, kan de lempeligere afskrivningsregler være en fordel – men man bør stadig kun investere, hvis virksomheden har et reelt behov. De nye regler omfatter både det såkaldte straksfradrag og afskrivninger for investeringer i fabriksnye driftsmidler.

Straksfradraget mere end fordoblet
Pr. 23. november 2020 steg straksfradraget fra 14.100 kr. til 30.000 kr., og i 2021 er det yderligere hævet til 30.700 kr. Der er tale om et permanent løft, og fradraget kan bruges ved indkøb af såkaldte småaktiver. Det forhøjede straksfradrag giver ikke flere penge til virksomheden, men den hurtigere afskrivning gør, at pengene kommer tidligere, hvilket gavner likviditeten.

Der er flere fordele ved den forhøjede straksafskrivning, og den umiddelbart største handler om, at der i realiteten er tale om en fremrykning af et skattefradrag. Det giver nemlig en skattebesparelse i anskaffelsesåret frem for at fordele fradraget ud over flere års afskrivninger. Derudover giver det lidt mindre regnskabsadministration, når afskrivningen kan klares i én proces.

Afskriv 116 % af nyindkøb
Den nye regel om 116 % afskrivning gælder kun for aktiver anskaffet mellem den 23. november 2020 og udgangen af 2022 og skal ses som et incitament til virksomheder om at fremrykke investeringer i grønne driftsmidler. Derfor skal aktiverne opfylde følgende betingelser:

  •          Kun fabriksnye maskiner til erhvervsmæssig anvendelse inkl. udlejning
  •          Køretøjer skal have nummerplade, fx traktor og varebil – IKKE personbiler og skibe
  •          Aktivet må ikke drives af fossile brændstoffer

Umiddelbart lyder det attraktivt at kunne afskrive 116 %, men man bør alligevel gøre sig nogle overvejelser, inden købskontrakten underskrives. Her gælder den såkaldte saldometode, så afskrivningerne fordeles over en årrække, hvor der – afhængigt af aktivet – kan afskrives op til 25 % årligt. Man høster således ikke den fulde effekt på én gang. Man skal ikke lade sig forblænde af de midlertidigt forbedrede afskrivningsmuligheder. Selv ikke attraktive afskrivningsregler kan gøre en dårlig investering god. Overvej derfor, om det eksisterende materiel er funktionsdygtigt, og sørg for at få lavet en grundig udregning på, om kapaciteten på den nyanskaffelse, der overvejes, reelt matcher virksomhedens behov. Er kapaciteten for stor, kan det vise sig at være en urentabel investering.

Måske er det mest fordelagtigt at lease eller købe brugt materiel. Man må formode, at nyere, lettere brugte maskiner, der ikke er begunstiget af 116 %-reglen vil blive udsat for et vist prispres, så måske kan den helt rigtige løsning vise sig at være køb af næsten nyt materiel. Kun en udregning og reel sammenligning af alternativerne kan give svaret.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv