Krigen i Ukraine forstærker tendenser fra coronapandemien

Forsyningskæde.jpg

Af Morten Gylling, kreditdirektør og Nicolai Fl. Frederiksen, kundedirektør i Andelskassen

Covid-19 og ikke mindst følgevirkningerne af nedlukninger og sanktioner satte gang i en udvikling, hvor omstillingsparathed kom i centrum, og hvor man mange steder – på den hårde måde – blev konfronteret med eventuelle svagheder i virksomhedernes forsyningskæde og/eller forretningsplan.

Da Rusland invaderede Ukraine, satte det gang i en accelererende proces i forhold til de tendenser, der begyndte under pandemien, og for øjeblikket kan vi blot ane konturerne af, hvilket scenarie, vi ender med.

Som ringe i vandet

Kort efter krigens begyndelse, blev en række danske virksomheder tvunget til at forholde sig til deres tilstedeværelse på det russiske marked. For øjeblikket ser vi de afledte effekter af krigen brede sig som ringe i vandet og påvirke blandt andet forbrugerpriser, samfundsøkonomi og virksomheder. Det betyder eksempelvis, at nogle virksomheder bliver indirekte ramt, fordi deres forsyningskæde ét eller andet sted er eksponeret mod det russiske eller ukrainske marked.

Coronapandemien lakker mod enden, men den blotlagde nogle åbenlyse skrøbelige sider ved globaliseringen, hvor lokale/regionale nedlukninger resulterede i vare- og komponentmangel samt stigende materiale- og fragtomkostninger. Det skabte øget opmærksomhed på svagheder i forsyningskæden, og krigen i Ukraine skubber nu yderligere på denne tendens og forstærker effekterne heraf.

Hvad kan true jeres virksomhed?

Udviklingen har accelereret behovet for en revurdering af, hvordan en virksomhed sammensætter sin forsyningskæde. Måske er ”globalisering” ikke længere optimalt at stræbe efter, fordi det også gør forsyningskæden langt mere skrøbelig, når der kommer for langt imellem aktørerne.

Omstillingsparathed er et krav i dag, og omstillingerne kommer fremover stadigt hastigere og vil ofte have større konsekvens, end vi har været vant til. Det er derfor helt afgørende at forholde sig til, hvad der er en kritisk ressource eller et kritisk tema for den enkelte virksomhed. Det kunne eksempelvis være medarbejdere, lagerbestand af kritiske komponenter, cyberangreb eller stigende materiale- og energipriser. Herefter vurderes hvilke tiltag, der er nødvendige for at eliminere sårbarheden og dermed styrke stabiliteten og sikkerheden i virksomhedens drift.

Relevante spørgsmål kunne være; Hvor afhængige tør vi være af aktører uden for EU? Eller sågar uden for Danmark? Er det muligt at fastlåse indkøbspriser? Gør valget af aftalegrundlag det muligt at sende prisstigninger videre til kunderne, eller står virksomheden selv med regningen? Har man de rette samarbejdspartnere – både leverandører, transportører og kunder – eller udgør nogle af dem en risiko for forretningen?

Genbesøg alle risikoscenarier

Det er vigtigt at genbesøge alle risikoscenarier og kritisk vurdere, om virksomhedens forretningsplan, i lyset af de ændrede vilkår, er holdbar på såvel kort som langt sigt.

Situationen stiller store krav til bestyrelsens sammensætning og dermed evne til at udfordre og supplere virksomhedens daglige ledelse. Forandringer er kommet for at blive, og er man ikke allerede i gang, er det helt essentielt at man indser, hvor vigtigt det er.

Endelig er det tilrådeligt at holde en tæt dialog med virksomhedens vigtigste samarbejdspartnere, herunder banken. Jo tættere kontakt, jo bedre forståelse vil der ofte være for udfordringerne og de tiltag, der måtte være nødvendige for at styre uden om faldgruber eller udnytte opståede muligheder.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv