Hvordan sikrer vi ”det gode generationsskifte”

Generationsskifte.jpg

Af Henrik Christiansen, storkundechef

I de kommende år står mange SMV’ere over for et generationsskifte, når de nuværende ejere overlader roret til yngre kræfter. I den forbindelse er der en række forhold, man som sælger af en virksomhedskal være opmærksom på, for at gøre generationsskiftet til en succes.

Er din virksomhed attraktiv?

Selv om man har besluttet sig for at sælge virksomheden, er det vigtigt, at man fortsætter med at investere i den. Hvis man undlader, kan det have den konsekvens, at virksomheden reelt er uden værdi, når man gerne vil sælge. Hvis kadencen i virksomheden er gået ned, så er det både lettere og mere attraktivt for en ny ejer bare at starte i eget navn frem for at overtage en virksomhed, der er gået i stå. Så sørg for at være en attraktiv partner for potentielle købere.

Hvis der er tale om en anlægstung virksomhed, er det grundet finansieringsbehovet ofte sværere at gennemføre et generationsskifte. Det gør det kun endnu vigtigere at have styr på planlægningen.

Planlæg i god tid

Gennem mit arbejde i banken og samarbejdet med virksomhedskunder er det min erfaring, at man ikke må undervurdere vigtigheden af at planlægge et generationsskifte, og som i så mange andre sammenhænge er planlægning nøglen til succes. Uanset hvor veldrevet en virksomhed man har, er det utopi at tro, at man uden en plan og på kort tid kan stampe den rigtige køber op af jorden og få handlen på plads.

Uanset om skiftet sker på én gang eller i en glidende overgang er det helt afgørende at planlægge i god tid. I langt de fleste tilfælde skal man arbejde med en tidshorisont på minimum 5 år for at sikre sig en optimal afvikling af generationsskiftet – både for at finde en køber og ikke mindst for at finde den bedste skattemæssige løsning. Jeg ser fornuftige perspektiver i at arbejde med en model over for eksempel 5 år, hvor den nye ejer overtager 20 % årligt, og sælger over tid træder mere og mere i baggrunden for til sidst at takke af. I sådan et glidende generationsskifte er kommunikationen mellem den gamle og den nye ejer naturligvis utrolig vigtig. Det handler om forventningsafstemning og fokus på det fælles mål, nemlig en succesfuld videreførelse af virksomheden.

For sælger kan det være svært at give slip på en virksomhed, som i mange tilfælde også er et livsværk. Det kræver forberedelse. Men det handler ikke kun om, at sælger skal forberede sig på at afhænde sin virksomhed. Virksomheden skal faktisk også være parat til at blive solgt.

Kompetente sparringspartnere og rådgivere

Endelig er det vigtigt at have kompetente sparringspartnere hele vejen rundt om virksomheden, det vil sige pengeinstitut, revisor og advokat. Ingen kan mestre alt, så inddrag eksperter, der kan rådgive og hjælpe. Et aktivt samarbejde med det lokale erhvervsråd kan også være en hjælp i processen med at finde den rette køber/sælger.

Hvis generationsskiftet sker inden for familien, kan det være fordelagtigt at tænke arveplanlægning ind, og da bliver det endnu vigtigere at have det rigtige hold af rådgivere omkring sig.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv