Beskyt overskudslikviditet mod negative renter og inflation

Paraply beskytter penge.jpg

Af Robert Krogh Lauridsen, afdelingsdirektør Formue og Investering

Selv om alle sikkert vil være enige med mig i, at det er vigtigt at have styr på virksomhedens likviditet, så føler jeg et aktuelt behov for at hejse flaget på netop dét område. For øjeblikket ser vi nemlig, at mange virksomheder har meget – og en del også for meget – likviditet stående passivt i banken.

Det er fornuftigt at være polstret til at kunne klare det uforudsete, men for meget og for lidt fordærver som bekendt alting. Sådan er det også med likviditet, og derfor gælder det om at finde den rette balance. Her er likviditetsbudgettet et fortrinligt redskab til at skabe overblik over virksomhedens reelle likviditetsbehov på både den korte og lange bane.

Desværre ser vi ofte, at mange – især mindre virksomheder – ikke har et likviditetsbudget, og det deraf manglende overblik betyder, at man risikerer at parkere unødvendigt meget likviditet på indlånskonti, hvor negativ rente og inflation spiser af den opsparede kapital. Det faktum, at vi gennem længere tid har haft negative renter kombineret med en begyndende stigende inflation, gør det ekstra vigtigt, at man aktivt beskytter overskudslikviditeten.

Det har vist sig som en god tilgang at hjælpe kunderne med at gennemgå for eksempel de seneste tolv måneders likviditetsbehov og ud fra det rådgive om, hvordan eventuel overskydende kapital med fordel kan placeres – naturligvis under hensyntagen til virksomhedens fremtidige kapital- og investeringsbehov.

En attraktiv, men ikke den eneste, løsning er at flytte overskudslikviditet fra driftsselskab til holdingselskab og investere beløbet herfra (forudsat reglerne er opfyldt), da holdingselskabet oftest har lang investeringshorisont modsat driftsselskabet.

Som altid, når det drejer sig om investering, er det vigtigt at afdække ens risikoprofil samt skelne mellem kort- og langsigtet tidshorisont. Risiko handler om, hvor meget man kan leve med, at ens investering svinger i værdi. Med lang tidshorisont, kan man alt andet lige tåle større udsving, og selvom investeringen ikke er låst, er det vigtigt at være tro mod sin strategi – det belønner sig på den lange bane.

Hernæst skal investeringen spredes tilstrækkeligt. Som udgangspunkt vil jeg ikke anbefale udelukkende at investere i obligationer. På grund af det lave renteniveau kan obligationer i øjeblikket bedst betegnes som ”kapitalbevarende”. Aktier er derimod ”kapitalskabende”, men da det også er her risikoen ligger, er det vigtigt ikke at have for stor aktieandel, medmindre man er risikovillig.

En portefølje med lav risiko kan fx bestå af 10% aktier / 5% alternative (fx ejendomme) / 85% forskellige obligationer (med lav rentefølsomhed). Vi opererer gerne med et miks af danske og udenlandske stats- og virksomhedsobligationer samt danske realkreditobligationer.

Det er min erfaring, at det kan være svært at komme i gang – eller måske rettere at have overblikket over likviditetssituationen til at komme i gang. Derfor er det min anbefaling, at man i samråd med en kompetent rådgiver, der kan hjælpe med ovenstående og løbende kan vedligeholde investeringen, starter med at ”dyppe tåen” i mindre skala og så løbende vurdere, om man skal øge investeringsbeløbet.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv