4 punkter, der sikrer din handel med UK

COLOURBOX23913729.jpg

Af Finn Dahl Jensen, afdelingsdirektør, Storkunde Erhverv

Brexit: Det blev Boris Johnson. Det bliver et Brexit. Og vores stolte vareudvekslingshistorie med briterne, der går helt tilbage til dengang, hvor vi som vikinger sejlede over sundet for at kæmpe os til lidt af hvert, kan måske synes at have lidt et gevaldigt gok i vikingehjelmen.

Men selvom vi ikke helt ved, hvad de endelige implikationer af skilsmissen betyder for samhandlen med Storbritannien endnu, så er der god grund til at gøre de første forberedelser og overvejelser nu – du er sikkert allerede i gang.

For Storbritannien er stadig en af vores største handelspartnere, slår Danmarks Statistik fast. De Britiske Øer var således per udgangen af 2017 Danmarks fjerdestørste eksportmarked, samtidig med at de lå på tredjepladsen over lande, vi importerede fra, med hele 4 % af den samlede danske import, svarende til cirka 89 milliarder kroner.

Her vil jeg derfor give fem punkter, du skal være opmærksom på, hvis din virksomhed allerede handler med Storbritannien, eller hvis I går med tanker om at begynde et forretningseventyr på den anden side af Nordsøen.

1. Registrer dig som importør/eksportør fra tredjelande

Da Storbritanniens exit betyder, at de går fra at være en del af EU-handelsklubben til at være et såkaldt ”tredjeland”, skal du registreres som enten importør, eksportør eller begge dele. Handelen kommer til at krydse en EU-grænse, og derfor skal EU vide, hvilke virksomheder der fragter gods ind og ud af EU’s fælles toldunion.

Konkret betyder det for dig, der handler med Storbritannien, at du skal logge ind på Skats hjemmeside og registrere, at du sender varer ud af EU eller omvendt. Normalt er det klaret på ganske få minutter ved at sætte flueben i to bokse, men hvis du handler med specielle varer, kan det måske betale sig at sætte lidt tid af til at få registreringen gennemført.

2. Brexit betyder nye moms- og toldregler

Der er stadig usikkerhed om, hvordan reglerne bliver. EU og Storbritannien forhandler nemlig om en udtrædelsesaftale, og alt efter om de kan få enderne til at mødes eller ej, ser situationen nok lidt forskellig ud.

I det tilfælde at der ikke bliver indgået en aftale imellem parterne, og det ender med et såkaldt ”hårdt” Brexit den 31. januar 2020, skal de største ændringer for måden at lave forretninger med Storbritannien på findes i de ændrede moms- og toldregler.

Storbritannien bliver et tredjeland
Idet Storbritannien træder ud af EU, betyder det, at de generelle regler for handel med lande uden for EU (tredjelande) træder i kraft. Du skal altså behandle handelen med Storbritannien, ligesom du ville gøre med handel med ethvert andet land uden for EU.

Rent bogføringsmæssigt har det betydning, men det betyder for eksempel også, at der ikke længere skal være moms på fakturaer til og fra Storbritannien. Det kan altså have stor betydning for dit cash flow, hvis du eksporterer eller importerer for store beløb.

Med udtrædelsen af EU træder Storbritannien også ud af EU’s toldområde. Det betyder, at varer, der krydser grænsen, kan blive pålagt told. Vi ved endnu ikke, om Storbritannien vælger at følge de nuværende toldsatser for handel med tredjelande, eller om de vælger at lave andre toldsatser.

Skat.dk kan du læse meget mere om det hele og finde konkrete svar på, hvad et ”no deal”-Brexit betyder for din virksomhed.

3. Standarder og produktreguleringer

Varer, der sælges inden for EU, skal være CE-mærket. CE-mærkningen er en standard, der sikrer, at varer overholder forskellige sikkerhedsmæssige og kvalitetsmæssige retningslinjer, og som gør, at forbrugeren kan regne med, at varen lever op til det, de forventer.

Efter Storbritanniens udgang, kan briterne vælge at indføre andre standarder end den europæiske CE-mærkning. Hvis du eksporterer varer til øerne, skal du derfor holde et ekstra øje med, hvilke standarder der gælder.

Jeg forventer ikke, at Storbritannien går ind og ændrer på standarderne med det samme – der er mange andre forehavender, der er mere presserende – men det er klart, at skulle de vælge at indføre nye retningslinjer på sigt, så er det smart at være lidt på forkant, så du kan nå at tilpasse dit produktionsapparat.

4. Just-in-time-delivery kan blive tricky

Blandt de allerstørste bekymringer forbundet med Brexit er naturligvis selve grænsesituationen. Den fysiske grænse (og toldgrænse) genetableres, og hvad det specifikt kommer til at betyde for vareflowet på tværs af specielt Den Engelske Kanal er endnu usikkert. Med 10.000 lastbiler, der krydser grænsen hver dag, skal der ikke meget til for at vælte læsset.

I oktober 2018 gennemførte det britiske Department of Travel og Kent County Counsil (hvori Dover-havnen ligger) en test af de mulige konsekvenser ved forsinkelser.

Testen indikerede, at forsinkelser i forbindelse med tolden på blot 2 minutter kan medføre lastbilkøer på næsten 30 kilometer. Rammer forsinkelsen 10 minutter – hvilket ikke er helt usandsynligt – risikerer lastbiler at holde i kø helt til London.

Klargøring af grænsen giver optimisme
Der er dog grund til optimisme. Både den franske side og den britiske side af kanalen arbejder hårdt på at optimere og klargøre toldsystemet til et eventuelt hårdt brexit. Allerede nu er der lavet planer om en automatiseret toldproces, hvor lastbiler med de rette forberedelser vil kunne køre direkte over grænsen. Hverken EU eller Storbritannien har nogen interesse i forsinkelser, så jeg er optimistisk omkring en god løsning, og jeg anbefaler, at du hurtigst muligt får dine toldgodkendelser på plads

Men det giver alligevel mening at forberede din virksomhed på eventuelle forsinkelser, når kanalen skal krydses.

5. Betalinger til og fra Storbritannien påvirkes

Det er ikke kun told og moms, der får betydning for den økonomiske side af handlen mellem EU og et Storbritannien.

Du skal også være opmærksom på, at handel med tredjelande kan kræve ekstra beskyttelse af transaktionen både for at sikre, at du modtager dine penge og for at beskytte mod hvidvask. Transaktioner mellem EU og Storbritannien kan efter Brexit blive pålagt ekstra krav til identifikation og legitimation.

Få overblik over dine Brexit-konsekvenser

Selvom to-do-listen allerede kan virke uoverskuelig, er vi desværre ikke helt i mål. For at få det komplette overblik over, hvilken betydning Brexit får for din virksomhed, vil jeg anbefale dig at besøge siden ”Din virksomheds tjekliste til at håndtere Brexit” på Virk.dk.

Her får du et overblik over alle de forbehold, du bør tage, for at være klar til både et hårdt og et blødt Brexit. På siden kan du svare på en række spørgsmål om din virksomhed og derefter få en gennemgang af de forholdsregler, der er relevante for dig at tage.

Blandt de øvrige punkter, du bør holde øje med, kan jeg kort nævne et par stykker:

-      Punktafgifter

-      Trafiktilladelser og tilladelser til godskørsel

-      Lovvalg – hvem har hvilke ansvar ved tvister, der går på tværs af Nordsøen

-      Varemærkebeskyttelse

-      Forbrugerregler

Og listen fortsætter.

Vi ser frem til holdbare løsninger og gode forretninger

Trøsten er dog, at så længe du holder dig godt opdateret, og tager de fornødne forholdsregler, så vil Brexit måske give dig muligheder, som andre ikke i samme grad vil opsøge.

På samme måde kan vi også regne med, at uanset om der landes en overgangsaftale eller ej, så har hverken EU eller Storbritannien nogen interesse i at gøre tingene mere besværlige end højst nødvendigt. Gods skal fragtes over kanalen, både den ene og den anden vej. Både briternes og EU-landenes økonomi er bedst tjent med gode og holdbare løsninger.

Jeg ser frem til, at vi kan få styr på de nye regler og sætte alle sejl ind på at få vores Englandstogter til at fungere så optimalt som muligt.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv