Generalforsamling 2021

Danske Andelskassers Bank indkalder til generalforsamling onsdag den 28. april 2021 kl. 17.00.

I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S onsdag den 28. april 2021 kl. 17.00. 

På grund af COVID-19 situationen vil den ordinære generalforsamling blive afholdt som fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse. 

Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af aktionærer, som har tilmeldt sig ved at logge ind på investorportalen. 

Det vil kun være bestyrelsesformand Anders Hestbech, adm. dir. Jan Pedersen samt dirigenten, der vil være til stede under generalforsamlingen, som live-streames. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning
 6. Beslutning om vederlag
 7. Godkendelse af bankens lønpolitik
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisor
 10. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 11. Eventuelt

 

Information om tilmelding og

 • Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag
 • Oplysninger om opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder
 • Formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt
 • Lønpolitik
 • Årsrapporten for 2020
 • Vederlagsrapporten for 2020
 • Samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen 

findes via dette link: >> Generalforsamling 2021

 

Tilmelding, adgangskort og spørgsmål

Deltagelse i den elektroniske generalforsamling finder sted gennem en generalforsamlingsportal, der leveres af VP Investor Services.

>> Klik her for  tilmelding (kræver NemID).

Tilmeldingen skal i henhold til bankens vedtægter foretages senest fredag d. 23. april 2021, kl. 23:59. Efter det nævnte tidspunkt kan der ikke foretages tilmelding til generalforsamlingen. 

Generalforsamlingsportalen giver mulighed for at følge live-streaming fra generalforsamlingen, stille spørgsmål og afgive stemme. 

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsorden og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post til Danske Andelskassers Bank A/S, Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele eller pr. e-mail til disek@andelskassen.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

 

Afgivelse af stemmer og fuldmagt

>> Klik her for at stemme eller afgive fuldmagt elektronisk (kræver NemID)

>> Klik her for at udskrive fuldmagtsblanket (der kan afgives fuldmagt indtil fredag den 23. april 2021 kl. 23:59)

>> Klik her for at udskrive blanket til brevstemme (der kan brevstemmes indtil tirsdag den 27. april 2021 kl. 16:00)

 

Hammershøj, den 30. marts 2021

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S