Generalforsamling 2020

Danske Andelskassers Bank indkalder til generalforsamling onsdag den 29. april 2020 kl. 17.00 i Hammershøj.

I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Onsdag den 29. april 2020 kl. 17.00 i bankens lokaler på Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele

med følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Beslutning om vederlag og lønpolitik
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 9. Eventuelt

 

Information om tilmelding og

 • Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag
 • Oplysninger om opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder
 • Formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt
 • Lønpolitik
 • Årsrapporten for 2019
 • Samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen 

findes via dette link: >> Generalforsamling 2020

>> Klik her for at stemme eller afgive fuldmagt elektronisk (Muligt fra 7. april - kræver NemID)

>> Klik her for bestilling af adgangskort (Muligt fra 7. april - kræver NemID. Adgangskort kan bestilles til og med fredag den 24. april 2020 kl. 23:59. Du kan vælge at modtage adgangskortet pr. mail. Dette skal vælges ved tilmelding. Din mailadresse skal være indtastet i investorportalen inden tilmelding)

>> Klik her for at udskrive fuldmagtsblanket (der kan afgives fuldmagt indtil tirsdag den 28. april 2020 kl. 12:00.)

>> Klik her for at udskrive blanket til brevstemme (der kan brevstemmes indtil tirsdag den 28. april 2020 kl. 12:00.)

Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med fredag den 24. april 2020 kl. 23:59. 

Hammershøj, den 6. april 2020

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S