Generalforsamling 2017

Danske Andelskassers Bank indkalder til generalforsamling onsdag den 26. april 2017 kl. 17.00 i Hammershøj.

I henhold til bankens vedtægter § 12 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S:

Onsdag den 26. april 2017 kl. 17.00 i Danske Andelskassers Bank A/S' lokaler, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele

med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
 5. Beslutning om vederlag og lønpolitik
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem
 8. Valg af revisor
 9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 10. Eventuelt

Information om tilmelding og

 • Indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag
 • Præsentation af kandidater til Danske Andelskassers Banks bestyrelse
 • Formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt
 • Samlede antal aktier og stemmer på indkaldelsesdagen 

findes via dette link: >> Generalforsamling 2017

>> Klik her for at stemme eller afgive fuldmagt elektronisk (Muligt fra 31. marts 2017 kl. 9.00 - kræver NemID)

>> Klik her for bestilling af adgangskort (Muligt fra 31. marts kl. 9.00. Adgangskort kan bestilles til og med fredag den 21. april 2017 kl. 23:59 - der er mulighed for at modtage adgangskortet pr. mail. Dette skal vælges ved tilmelding.)

>> Klik her for at udskrive fuldmagtsblanket (der kan afgives fuldmagt indtil fredag den 21. april 2017 kl. 23:59.)

>> Klik her for at udskrive blanket til brevstemme (der kan brevstemmes indtil tirsdag den 25. april 2017 kl. 16:00.)

Adgangskort til generalforsamlingen udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 15, stk. 2, hvorefter adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles til og med fredag den 21. april 2017 kl. 23:59. 

Hammershøj, den 30. marts 2017

Bestyrelsen
Danske Andelskassers Bank A/S

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side. Ønsker du at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke bruge de funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg. Læs mere om cookies.