Prismodtagere i aktionærkreds Midtjylland 2021

Andelskasseprisen-2019.jpg

Jan Birk Knudsen

Modtager af Andelskasseprisen 2021 - Aktionærkreds Midtjylland

Begrundelse for prismodtagelsen:

Denne pris går til Jan Birk Knudsen. Han er en ildsjæl, der bruger mange frivillige "interesse-timer" på hele tiden at udvikle nye ideer, der gør det attraktivt at drive forretning og/eller være borger i Ikast. Han inddrager både venner, bekendte og sågar familiemedlemmer, som han med sin ihærdighed overtaler til at give en hjælpende frivillig hånd. I en svær COVID-19-tid har han kæmpet med åben pande og ganske indædt gjort en uselvisk indsats for hele byen.

Andelskassen er enige i, at denne store indsats skal belønnes med et kontant skulderklap.

Se og hør Jan Birk Knudsens takketale her:

 

DemokraTour

Modtagere af Sammen kan vi mere-prisen 2021 - Aktionærkreds Midtjylland

Begrundelse for prismodtagelsen:

DemokraTour modtager den ene af dette års tre Sammen kan vi mere-priser i aktionærkreds Midtjylland. DemokraTour består af en flok unge mennesker, der laver oplysende arrangementer til jævnaldrende unge. DemokraTour formår at skabe øget interesse for aktuelle emner og samfundsmæssige problemstillinger og endda med meget begrænsede midler.

De unge har indtil flere gange formået at afholde arrangementer, der har skabt både lokal, regional og national bevågenhed på netop de unge fra Thy. 

Dette er godt et bevis på, at ”sammen kan vi mere”, og det vil vi gerne bakke op om i Andelskassen.

Se og hør DemokraTours takketale her:

 

Enggårdens venner

Modtagere af Sammen kan vi mere-prisen 2021 - Aktionærkreds Midtjylland

Begrundelse for prismodtagelsen:

Denne pris går til Enggårdens venner, som er en støtteforening, hvis eneste formål er at øde økonomisk støtte til de psykiatribrugere, der kommer i Enggårdens tilbud. Støtteforeningen yder støtte til ting, der ligger ud over de daglige aktiviteter i Enggårdens tilbud. Det kan være ture ud af huset, rejser om sommeren, deltagelse i lokale aktiviteter såsom den lokale byfest, og de arrangerer også en stor høstfest, hvor andre psykiatristeder inviteres. Bestyrelsen arbejder helt frivilligt, og den består af lokale ildsjæle, der brænder for Enggårdens målgruppe. De gør et stort stykke arbejde med at skaffe medlemmer, hvis medlemskontingent udgør hovedindtægtskilden for foreningen. 

Enggårdens venner arbejder for en målgruppe, der i disse COVID-19-tider er særligt sårbare og udsatte, og derfor fortjener støtteforeningen et skulderklap udover det sædvanlige.

Se og hør Enggårdens venners takketale her:

 

Søndermarkens Idræts Klub - SIK Håndbold

Modtagere af Sammen kan vi mere-prisen 2021 - Aktionærkreds Midtjylland

Begrundelse for prismodtagelsen:

Denne pris går til Søndermarkens Idræts Klub - SIK Håndbold, som er en håndboldklub i Viborg Sydby. Klubben er i vækst og har over de seneste 10 år fordoblet antallet af medlemmer (pt. ca. 450 medlemmer), især via et stort ungdomsarbejde.

Der er i 2020 indgået et samarbejde med skoler og børnehaver, hvor der tilbydes træning i skole-/institutionstid, og SIK Håndbold stiller trænere til rådighed for institutionerne. Dette er blandt andet for at få mere motion og trivsel ind i børnenes dagligdag og hjælpe ressourcesvage børn/forældre med at få børnene i gang med sociale aktiviteter med motion i dagligdagen. Klubben hjælper også med at søge økonomisk støtte til økonomisk ressourcesvage forældre, så det er muligt for børnene at blive fastholdt i disse aktiviteter.

Siden 2019 har SIK Håndbold arbejdet med udvikling af egne trænere, hvor ungdomsspillere "ansættes" som trænere, mens klubben giver en træneruddannelse. Dette sker som led i at udvikle fremtidige trænere samtidig med et fokus på den personlige udvikling af trænerne.

Dette store arbejde betyder, at foreningen, som en af de få i Viborg Kommune, oplever stigende medlemstal og har et stort antal frivillige til at hjælpe med at give medlemmerne en god sportslig og social oplevelse ved at gå håndbold.

SIK Håndbold er med til at gøre en forskel for mange unge, og de fortjener at blive anerkendt for deres store frivillige indsats og er derfor modtagere af en af årets Sammen kan vi mere-priser i aktionærkreds Midtjylland.

Søndermarkens Idræts Klub - SIK Håndbold takker for prisen: "Vi vil gerne takke for indstillingen af sammen kan vi mere prisen og vi er meget glade for at det blev vores klub som vandt i år. Tusinde tak skal i have."