Aktionærmøder 2021

Aktionaermode_Svendborg_001.jpg

Aktionærmøder i Danske Andelskassers Bank 2021

Årets aktionærmøder i banken bliver ikke afholdt som vanligt med fysisk fremmøde, spisning og underholdning. Grundet COVID-19 afvikles aktionærmøderne i år som ét samlet, digitalt møde.

Mødet bliver optaget på video, og videoen vil være tilgængelig fra:

Onsdag den 24. marts 2021 kl. 15.00 her på andelskassen.dk.

Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. 2020 i Danske Andelskassers Bank
  3. 2020 i de seks aktionærkredse
  4. Valg af medlemmer til aktionærrådene i de seks aktionærkredse - se alle kandidater her
  5. Uddeling af Andelskasseprisen og Sammen kan vi mere-priserne 2021 for alle aktionærkredse
  6. Eventuelt

Ad 2. og 3. Da mødet ikke bliver sendt live, kan aktionærer skriftligt stille spørgsmål forud til besvarelse på aktionærmødet. Spørgsmål kan fremsendes pr. post til Danske Andelskassers Bank A/S, Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele eller pr. mail til disek@andelskassen.dk og skal være banken i hænde senest den 19. marts 2021. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret mundtligt på aktionærmødet.

Ad 4. Stemmeberettigede er aktionærer, som på indkaldelsesdagen for aktionærmødet er aktionærer i aktionærkredsen. Da antallet af kandidater svarer til antallet af medlemmer i aktionærrådene, som er fastsat af bankens bestyrelse, vil der være fredsvalg. Der vil derfor ikke skulle stemmes på årets aktionærmøder, men hvis du ønsker at læse mere om valgprocedure m.m., er der mulighed for dette på www.andelskassen.dk.

Bemærk: Der skal i år ikke ske tilmelding til aktionærmøderne, og det kræver ikke en særlig adgang at kunne se mødet på video på bankens hjemmeside.

Valg til aktionærråd

Opstillingsfristen var den 15. januar 2021, og antallet af kandidater matcher i alle aktionærkredse det antal aktionærrådsmedlemmer, bestyrelsen har besluttet sig for. De opstillede kandidater vælges derfor ved fredsvalg, og der vil ikke ske afstemning på årets aktionærmøder. Læs evt. mere om afstemningsreglerne længere nede på denne side, og se alle kandidater her.

Regler for afstemning på aktionærmøder

Jf. ovenfor skal der ikke ske afstemning på årets aktionærmøder.

Såfremt dette ville være tilfældet – eller eksempelvis bliver tilfældet i 2022 – følges de regler, der er fastsat i bankens vedtægter og i det af bestyrelsen vedtagne valgregulativ.

Ordinær generalforsamling

Danske Andelskassers Banks ordinære generalforsamling holdes 28. april 2021. Indkaldelse til denne vil blive udsendt særskilt. 

Få din invitation til aktionærmøderne på mail.

Log på netbank

Netbank PRIVAT Netbank ERHVERV
For dig med MitID:

Log på netbank

MitID Privat MitID Erhverv