Andelskassen.dk:
 

Tal pension med Andelskassen

Udligningsskat og nye regler på kapitalpension

15.6.2010

Læs her, hvad de nye regler indebærer.


Udligningsskatten er blevet vedtaget

Det betyder, at der fra 2011 vil være en ekstra skat på udbetaling af pensionsordninger, hvis der udbetales mere end 362.800 kr. årligt (inkl. folkepension)

Udligningsskatten vil være følgende i de forskellige indkomstår:

  2011-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Skattesats 6% 5% 4% 3% 2%  1% 0%

 

 
Udligningsskatten beregnes af alle løbende pensionsudbetalinger over 362.800 kr. 

  • Folkepension
  • ATP 
  • Ratepensioner 
  • Tjenestemandspensioner 
  • Livsvarige pensioner (fx fra pensionskasser) 
  • Tjenestemandspensioner 
  • Minister pensioner 
  • Vederlag fra pensionstilsagn

Udbetaling af kapitalpensioner er ikke omfattet.

Hvordan kan kunderne nedsætte udligningsskatten?
- Ved at forlænge udbetalingsperioden fra fx ratepensioner
- Vente med at starte udbetalingen op til 2020 (hvis det er muligt)

Nye indbetalinger på pensionsordninger vil ikke nedsætte udligningsskatten.

Pensionskonsulenterne er klar til at hjælpe med rådgivning af kunderne i forhold til udligningsskatten.


Nye regler for fradrag på kapitalpension

Hvis kunden har fået udbetalt en kapitalpension, så er det ikke længere muligt at indbetale på kapitalpension og få fradrag for dette.

Det betyder, at kunden igen skal underskrive en erklæring på, at de ikke tidligere har fået udbetalt en kapitalpension og at de er opmærksomme på, at

De fraskriver sig retten til fradrag for indbetalinger på kapitalpension.